[logo]
12e STAR Rally 2008
Het bestuur van de Stichting A-vents heeft de STAR Rally 2008 inmiddels geëvalueerd en de voorbereiding voor de komende STAR Rally zijn al weer gestart. De STAR Rally 2009 vindt plaats op 27 en 28 november.

De STAR Rally is en blijft een uniek evenement in Nederland. De enige nachtrally meetellend voor het DHRC Nederlands Historisch Rallykampioenschap 2008.
When27 - 28 November 2009 (2 days) 
Deadline 
WhereNETHERLANDS 
CategoriesRally 
Contact+31 6 51 51 34 77 (Mobile) 

Het bestuur van de Stichting A-vents heeft de STAR Rally 2008 inmiddels geëvalueerd en de voorbereiding voor de komende STAR Rally zijn al weer gestart. De STAR Rally 2009 vindt plaats op 27 en 28 november.

 

Wat betreft de opzet voor de STAR Rally 2009 heeft het bestuur duidelijke gekeken naar de ervaringen die in de afgelopen jaren zijn opgedaan en de reacties van de deelnemers. Daarnaast dient rekening te worden gehouden met de mogelijkheden c.q. de onmogelijkheden van het organiseren van de nachtrally in ons dichtbevolkte land.

 

Als uitgangspunt voor 2009 is gekozen voor de basiskenmerken van de STAR Rally, vertaalt in een goede mix van de evenementen in de afgelopen jaren. Verder proberen wij in 2009 een stukje van het oude systeem van de STAR uit de 70-er jaren terug te halen.

 

Al met al weer genoeg uitdaging voor het organisatieteam om aan de slag te gaan. Het organisatieteam, STAR Rally 2009 bestaat uit: Berry Kruitbosch, Jan Meester, Arend KleinJan, Henk Ledderhof en Roel Rosbag. Henk en Roel zijn in het bijzonder belast met het uizetten van de route en de kaartleestrajecten.

 

 

 

Hoe gaat de STAR Rally 2009 er uit zien? De rally speelt zich af in Midden-Nederland. Er kan worden gestart vanuit 3 startplaatsen. Vanaf de startplaats wordt een aanlooproute gereden van ongeveer 2 uur naar het wedstrijdcentrum (HQ). De te rijden route is vrij, maar er dienen wel een aantal controleplaatsen te worden aangedaan. Deze controleplaatsen zullen zich bij tankstations bevinden. Een stempel van het betreffende station op de controlekaart geeft aan dat u de controleplaats hebt bezocht. Op woensdag 11 november 2009 zullen de startplaatsen op de website van de STAR Rally bekend worden gemaakt. U hebt dan tot 18 november de tijd om u in te schrijven voor een startplaats. Naast de startplaatsen zullen ook alle controleplaatsen in alfabetische volgorde worden gepubliceerd. Welke van deze controleplaatsen (ongeveer 1/3 deel) u daadwerkelijk dient te bezoeken hoort u op het moment dat u op vrijdag 27 november van start gaat.

 

 

 

Aangekomen in het HQ zullen de deelnemers na een korte pauze herstarten voor het rijden van een drietal boucles (lussen). Alle deelnemers rijden binnen een bepaald tijdsbestek de zelfde boucle. Eén van de boucles zal bestaan uit het in een verplichte volgorde rijden van een aantal kaartleestrajecten, vergelijkbaar met andere kaartleesrally’s en ritten. Bij de andere boucles krijgt u een aantal punten/controles op een kaartfragment die u moet aandoen. Bij sommige controles krijgt u uitsluitend een stempel. Bij de andere controles krijgt een kaartfragment met een te rijden kaartleesopdracht. De route tussen de punten is vrij. Voor de toerklasse wordt een verplichte volgorde aangegeven. De volgorde van het aandoen van de punten is voor de sportklasse vrij.

 

 

 

De kaartleesopdrachten zijn eenvoudig gehouden, met het pijlensysteem als basis. De moeilijkheid van de STAR Rally zit zo als gebruikelijk in een goede indeling van de beschikbare tijd. Een boucle kent uitsluitend een TC UIT en een TC IN. Wanneer u in tijdnood dreigt te komen zult u keuzes moeten maken b.v. door een deel van de route over te slaan. Dit levert wel de nodige strafpunten op, maar u blijft wel in de rally. Overschrijding van de maximaal toegestane tijd heeft uitsluiting tot gevolg.

 

 

 

De STAR Rally telt mee voor de B-D-NL Cup 2009. Een zestal organisatoren van historische rally’s heeft het idee uitgewerkt ook de (oude) B – D - NL Cup weer in het leven te roepen. Met zes hoogwaardige evenementen (twee Nederlandse, twee Belgische en twee Duitse) hopen deze gezamenlijke organisatoren voor velen de beslissende stap te vergemakkelijken om op een prijsgunstige wijze ook aan buitenlandse evenementen deel te gaan nemen. Alle participerende organisatoren werken echter met dezelfde sportieve gedachte; kaartlezen, bol-pijl, visgraat, regelmatigheidsproeven, etc. Maar alle evenementen zijn anders van opzet en reglementering, waardoor een zeer gevarieerde strijd ontstaat, waarbij de beste allround equipe met de hoogste eer zal kunnen gaan strijken. Voor meer informatie over de B-D-NL Cup: www.bdnl-cup.org

 

 

 

De STAR Rally is en blijft een uniek evenement in Nederland. De enige nachtrally meetellend voor het DHRC Nederlands Historisch Rallykampioenschap 2009. Dus genoeg uitdaging voor rijder en navigator en genoeg reden om u in te schrijven voor de: STAR Rally 2009

 

Vrijdag 27 november 2009, start vanaf 18.00 uur

 

Zaterdag 28 november 2009, finish vanaf 07.00 uur

 

Ingeschreven kan worden in de sportklasse en de toerklasse. Het inschrijfgeld bedraagt € 225,00 per equipe, inclusief alle benodigde bescheiden en een uitgebreid ontbijtbuffet aan de finish.

 

U kunt inschrijven voor de STAR Rally 2009 via deze website.

 

 

 

 

 

21 februari 2009 – STAR Rally 2009

 

 

 

Het bestuur van de Stichting A-vents heeft de STAR Rally 2008 inmiddels geëvalueerd en de voorbereiding voor de komende STAR Rally zijn al weer gestart.

 

 

 

Wat betreft de opzet voor de STAR Rally 2009 heeft het bestuur duidelijke gekeken naar de ervaringen die in de afgelopen jaren zijn opgedaan en de reacties van de deelnemers. Daarnaast dient rekening te worden gehouden met de mogelijkheden c.q. de onmogelijkheden van het organiseren van de nachtrally in ons dichtbevolkte land.

 

 

 

Als uitgangspunt voor 2009 is gekozen voor de basiskenmerken van de STAR Rally, vertaalt in een goede mix van de evenementen in de afgelopen jaren. Verder proberen wij in 2009 een stukje van het oude systeem van de STAR uit de 70-er jaren terug te halen.

 

 

 

Al met al weer genoeg uitdaging voor het organisatieteam om aan de slag te gaan. Het organisatieteam, STAR Rally 2009 bestaat uit: Berry Kruitbosch, Jan Meester, Arend KleinJan, Henk Ledderhof en Roel Rosbag